נוצר עבורך

תחילת מכירת האגף השני
דירות החל מ-650$ למ״ר!