1В(2)

38,4 м2

שעון

1Б(2)

41,1 м2

שעון

1А(2)

40,1 м2

שעון

יש שאלות?

התקשר למספר (044) 222-72-78

או
שאל אותם למנהל שלנו.